Logo SolidHost

  Support    Kundeområde    Server status    Driftsmeldinger  
Domenesøk :  
 


 

Brukervilkår


Oppdatert 01.06.2015 (Revisjon 1.8)

Siste endringer: Oppdatert betalingsbetingelser

Generelt
Gjelder for samtlige tjenester som tilbys av SolidHost.no.

For å kjøpe tjenester hos SolidHost må man være en juridisk myndig person. Dersom man ikke er dette kreves det tillatelse fra foresatte. Dersom det oppdages brudd på denne regelen, vil et evt. kundeforhold sies opp med øyeblikkelig virkning og evt. webhotell/servere vil bli stengt. Andre tjenester vil bli deaktivert.

Brukervilkårene kan endres uten videre varsel. Brukervikårene aksepteres i sin helhet ved bestilling og/eller fornyelse av sine tjenester/produkter hos SolidHost. SolidHost forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling.

Oppsigelser
Dersom du skal si opp dine produkter hos oss, må vi ha mottatt din oppsigelse senest 15 dager før ny avtaleperiode starter. Dersom oppsigelsen er mottatt mindre enn 15 dager før ny avtaleperiode starter, vil oppsigelsen være gyldig fra og med neste avtaleperiode og du som kunde vil være forpliktet til å betale faktura for inneværende avtaleperiode!

Oppsigelsen gjelder fra og med neste fakturadato, dersom ikke produktet er kjøpt med en spesiell bindingstid. Dersom dette er tilfelle, gjelder kontrakten til slutten av bindingstiden. Kunden vil bli fakturert fram til slutten av bindingstiden. Ingen bindingstid eller oppsigelsestid gjelder dersom det foreligger en avtale om dette mellom kunde og SolidHost.

Solidhost forbeholder seg rette til å når som helst si opp avtalen dersom brukeren bryter med disse brukervilkårene. Kunden vil da IKKE ha rett på refusjon.

SolidHost gir 30 dagers pengene tilbake garanti på sine webhotell og serverprodukter. Domener, SSL sertifikater, lisenser og andre avgifter som forfaller umiddelbart ved betaling er ikke refunderbare.

Dersom SolidHost av forretningsmessige årsaker finner ut at man ikke skal opprettholde enkelte tjenester, forbeholder vi oss retten til å si opp tjeneste med minimum 1 måneds varsel. Berørte kunder vil da motta en oppsigelse på mail og eventuell praktisk informasjon.

Avgifter og betalingsvilkår
Fakturaer skal betales til SolidHost innen forfall. Alle våre fakturaer har forfallsdato den 1. hver måned, såfremt ikke annet er avtalt.

Dersom fakturaer ikke er betalt innen 10 dager etter forfall vil et forsinkelsesgebyr på 25.- tilkomme.

Dersom faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato vil kundens tjenester hos SolidHost suspenderes midlertidig til betaling er mottatt. Dersom betaling fortsatt ikke er mottatt innen 30 dager etter forfallsdato, vil kundens tjenester bli slettet. SolidHost er IKKE ansvarlig for tap av data eller økonomiske tap som følge av dette.

Betaling kan gjøres via Kredittkort.

Vårt ansvar
SoldiHosts ansvar er å levere de tjenester, funksjoner og ressurser som tilbys via vår hjemmeside. Dersom det oppstår situasjoner som SolidHost ikke har kontroll over, opphører vårt ansvar. Dette gjelder. f. eks. naturkatastrofer, sabotasje, hardwarefeil, softwarefeil, krig, streik, eksplosjoner, brann, etc. Kunder må være inneforstått med at en viss utigjengelighet kan forekomme.

SolidHost kan IKKE holdes ansvarlig for tap, skader eller indirekte skader som følge av av våre tjenester er utilgjengelige.

SolidHost tar daglig backup av alt innhold på sine servere. Selv om vi gjør dette, kan vi ikke garantere mot datatap. Kundene anbefales derfor å sikre seg ved å jevnlig ta backup av sine løsninger selv.

SolidHost er aldri ansvarlig for tap av data, untatt dersom tap av data skyldes grov uaktsomhet fra SolidHost sin side. Dersom en kunde har unnlatt å betale sin faktura, vil SolidHost slette kundens konto og innhold, uten å være ansvarlig for datatap.

SolidHost behandler all kundeinformasjon konfidensielt og deler ingen opplysninger om våre kunder eller kundenes bruk av våre tjenester ut til tredjepart. Unntak som gjelder her er hvor myndigheter med loven i hånd kan kreve opplysninger utlevert eller når SolidHost har mistanke om at lovbrudd har blitt begått.

Alle kunder er plkitig til å ha en oppdatert kundeprofil hos SolidHost som minimum inneholder fullt navn, e-postadresse og et gyldig telefonnummer. Dersom kunder unnlater å oppdatere sin profil eller registrerer profiler med feilaktige opplysninger, vil profilen kunne bli slettet av oss, med påfølgende sletting av kundedata (Webhotell, innhold på VPS/server) som resultat.

SolidHost tilbyr gratis support for de tjenester som er nevnt på våre sider. Vi tilbyr ikke support på våre VPS/serverløsninger såfremt ikke kunden spesifikt har kjøpt support til tjenesten. Vi tilbyr heller ikke support på tredjeparts software på våre servere. Evt. supportjenester ut over dette blir belastet til vanlig timepris.

Kundens ansvar
Kunden er helt og holdent ansvarlig for kun å bruke de ressurser som er tildelt kunden.

Kunden er ansvarlig for å holde brukernavn og passord utilgjengelig. Dersom kunden deler disse opplysningene med tredjepart, er det helt og holdent kundens ansvar for hva tredjepart gjør med kundens ressurser.

Kunden får ikke benytte sine ressurser til å:
- Spre/publisere/formidle opphavbeskyttet materiale uten tillatelse fra opphavsinnehaver.
- Spre/publisere/formidle barnepornografi, hets mot folkegrupper eller andre ting som er ulovlig ihht. norsk lov.
- Bryte seg inn eller gjøre forsøk på å bryte seg inn på ressurser som kunden ikke har tilgang til. Her gjelder både SolidHosts tjenester og eksterne ressurser.
- Med vilje ødelegge for SolidHost eller SolidHosts kunder.
- Masseutsendelers av mail (SPAM).
- IRC-bots/scripts er ikke lov å kjøre på våre servere.
- Publisering av pronografi/erotisk materiale er ikke tillatt på våre servere.
- Drive store, ressurskrevende communities o.l. på en vanlig webhotell-konto. Her kreves det evt. en VPS eller dedikert server.

Om kunde bryter et av de overståemde punktene, har SolidHost rett til å umiddlerbart suspendere kundens konto.

Dersom brukeren har lagt ut programvare eller annet som forårsaker feil og problemer på serverene og som belaster andre brukere på samme server forbeholder SolidHost seg retten til å kunne stenge brukerens web/server, eller be brukeren om å stoppe bruken av den problematiske programvare. Dette gjelder også websider som tar uforholdsmessig mye kapasitet.

Webhotell (Spesielle vilkår)
SoliHost forbeholder seg retten til når som helst å forandre spesifikasjonene til våre webhotell (Lagringsplass, båndbredde, hardware, etc). Slike forandringer vil vanligvis bare påvirke nye kunder. Ved større forandringer blir kundene varslet pr. e-post.

Gratis webhotell
Ved enkelte anledninger deler SolidHost ut gratis webhotell til NYE kunder. Dette tilbudet er, dersom ikke annet er oppgitt, begrenset til et webhotell pr. kunde. Dersom flere webhotell blir registrert på samme brukernavn og/eller samme IP-adresse vil vi slette det siste webhotellet som opprettes. Vi forutsetter også at de som får et gratis webhotell faktisk benytter dette. Det vil si at de peker det aktuelle domenet de har oppgitt mot våre servere. Dersom ingen domener peker til kontoen, vil kontoen bli slettet, uten noe nærmere varsel. Vi tillater IKKE at våre gratis kontoer kun benyttes til oppbevainger av filer eller som en slags "filservere". Filene som oppbevares på kontoen skal ha tilknytning til websiden/websidene og innholdet på disse.

Domeneregistrering (Spesielle vilkår)
Domeneregistrering skjer i kundens navn. Kunden godkjenner dermed at SolidHost gir ut de nødvendige opplysninger for å kunne registrere domener.

Ved ubetalt domenefaktura, vil evt. domenet bli slettet/ikke fornyes. Innen domenet skal fornyes, sender SolidHost ut faktura og påminnelser om dette.

Dersom en kunde har mistet ett domene, kan det i enkelte sitausjoner (avhengig av toppdomenet) være mulig å få domenet tilbake, mot en avgift. Denne avgiften varierer fra toppdomene til toppdomene. Mer informasjon om dette fås fra vår salgsavdeling.


 

 

FooterAlle priser er oppgitt eks. mva.
Copyright © 2021 SolidHost.no